Oct 8, 2020

“Antibiotika är mitt arbetsredskap”

Sverige är ett föregångsland i arbetet mot antibiotikaresistens, men även här ökar de resistenta infektionerna. Infektionsläkare Anna Nordlander berättar om sina erfarenheter.

Anna Nordlander är biträdande överläkare på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i styrelsen för The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance (PAR Foundation). För Anna är antibiotikaresistens redan ett verkligt problem i arbetet.

Jag hade en patient med en resistent infektion som dog senast igår. Som det ofta är så fanns det många olika bakomliggande problem, men den resistenta infektionen var en starkt bidragande orsak.

Att antibiotikaresistens ofta drabbar patienter som vårdas för något annat sjukdomstillstånd gör det svårare att få överblick över konsekvenserna och att skapa medvetenhet hos allmänheten. Det blir otydligt om en patient som dog i samband med en organtransplantation eller cancerbehandling dog på grund av den underliggande sjukdomen, eller av den resistenta infektionen.

Anna Nordlander, biträdande överläkare på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset

Det är samtidigt viktigt att vi inte ska göra skräckpropaganda. Att man skulle dö idag av en resistent infektion för att man har skurit sig i fingret är högst osannolikt. Men jag upplever att vi har större problem med svårbehandlade infektioner nu än vad det var när jag började arbeta 2008, säger Anna.

Folkhälsomyndighetens statistik stämmer överens med Annas upplevelse – antalet fall av resistenta infektioner ökar. Det handlar till exempel om infektioner med E. coli och Klebsiella pneumoniae.

Jag vill vara tydlig med att jag inte är ”emot” antibiotika. Antibiotika är mitt arbetsredskap, och det måste fungera.

Hon är bekymrad över att resistens utvecklas så snabbt även mot nyare antibiotika, och trycker på att det är angeläget att ha ett globalt perspektiv och arbeta med förebyggande arbete.

Man blir lite matt när man tänker på det. I Sverige är hanteringen relativt bra, men på många platser är det en sådan brist på diagnostik, så man behandlar brett med antibiotika även om man inte vet riktigt vad det är för infektion.

“Jag vill vara tydlig med att jag inte är ”emot” antibiotika. Antibiotika är mitt arbetsredskap, och det måste fungera.

Related articles

New collaboration between PAR Foundation and the Global AMR R&D Hub

– The collaboration with PAR Foundation is an excellent example for how the Dynamic Dashboard and the work of the Global AMR R&D Hub can support funders and stakeholders in the AMR R&D field more broadly, says Dr Elmar Nimmesgern, who leads the work of the Global AMR R&D Hub from their offices in Germany.

read more

How should we measure our impact?

The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance has joined the Swedish impact measurement network Effektfullt, a partner network of Social Value International. We will work together with other change-making organizations to develop effective ways to measure our impact.

read more