Sverige är ett föregångsland i arbetet mot antibiotikaresistens, men även här ökar de resistenta infektionerna. Infektionsläkare Anna Nordlander berättar om sina erfarenheter.

read more